Publicare oferte serviciu ziare nationale
Oferte Serviciu Ziare ALBA IULIA
Oferte Serviciu Ziare ARAD
Oferte Serviciu Ziare ARGES
Oferte Serviciu Ziare BACAU
Oferte Serviciu Ziare BIHOR
Oferte Serviciu Ziare BISTRITA-NASAUD
Oferte Serviciu Ziare BOTOSANI
Oferte Serviciu Ziare BRAILA
Oferte Serviciu Ziare BRASOV
Oferte Serviciu Ziare BUZAU
Oferte Serviciu Ziare CALARASI
Oferte Serviciu Ziare CARAS-SEVERIN
Oferte Serviciu Ziare CLUJ
Oferte Serviciu Ziare CONSTANTA
Oferte Serviciu Ziare COVASNA
Oferte Serviciu Ziare DAMBOVITA
Oferte Serviciu Ziare DOLJ
Oferte Serviciu Ziare GALATI
Oferte Serviciu Ziare GIURGIU
Oferte Serviciu Ziare GORJ
Oferte Serviciu Ziare HARGHITA
Oferte Serviciu Ziare HUNEDOARA
Oferte Serviciu Ziare IALOMITA
Oferte Serviciu Ziare IASI
Oferte Serviciu Ziare MARAMURES
Oferte Serviciu Ziare MEHEDINTI
Oferte Serviciu Ziare MURES
Oferte Serviciu Ziare NEAMT
Oferte Serviciu Ziare OLT
Oferte Serviciu Ziare PRAHOVA
Oferte Serviciu Ziare SALAJ
Oferte Serviciu Ziare SATU MARE
Oferte Serviciu Ziare SIBIU
Oferte Serviciu Ziare SUCEAVA
Oferte Serviciu Ziare TELEORMAN
Oferte Serviciu Ziare TIMIS
Oferte Serviciu Ziare TULCEA
Oferte Serviciu Ziare VALCEA
Oferte Serviciu Ziare VASLUI
Oferte Serviciu Ziare VRANCEA

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Transport intern si international de marfuri. 2.500 ce camioane. Garantam calitatea servciilor

PLATA prin SMS
Anunturile online pe 64 de situri se pot achita si prin SMS in retelele Cosmote, Vodafone. Rapid si usor - publica anuntul si achita-l ca sa apara imediat pe 64 de situri!!!

Daca ai platit ANUNTUL ONLINE deja prin SMS introdu parola primita AICI.

Anunturi Oferte de Serviciu

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

Categoria "Oferte de Serviciu" contine un numar de 37 anunturi publicate de catre vizitatorii nostrii. Pentru a publica un anunt pe situl nostru in categoria "Oferte de Serviciu" apasa aici.

Oferte de Serviciu Toata tara Frumusetea Tine Mult Profita Acum Vino

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 25 Jan 2015
Frumusetea
nu tine mult, asa ca
profita
acum! Vino sa
lucrezi
in cele doua
cluburi
exclusiviste
din
Zurich
-
Elvetia
, Club 79 si
Villa
45.
Atmosfera
este
prietenoasa
,
relaxanta
si poti
castiga
peste
3000 Euro pe
saptamana
.
Indrazneste
si vei fi
multumita
de
alegerea
facuta
! Poti gasi
detalii
si
impresii
despre
cluburile
noastre
accesand
www. club79. ch www. villa45. ch Tel: 0041 433 215 979 / 0041 765 275 667

Oferte de Serviciu Toata tara Societate Angajeaza Responsabil Supply

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 22 Jan 2015
Societate
angajeaza
responsabil
Supply
Chain
pentru
inregistrarea
datelor
logistice
ale
societatii
si
urmarirea
realizarilor
conform
planificarii
zilnice
. Se
solicita
experienta
si
cunostiinte
in
utilizarea
caluculatorului
,
Excel
(
nivel
mediu
-
avansat
),
Outlook
.
Persona
cu
spirit
de
echipa
,
calitati
leadership
.
Studiile
si
experienta
in
domeniul
tehnic
(
Inginer
Mecanic
/ TCM/ IMST,
citire
desene
tehnice
,
cunostiinte
asigurarea
calitatii
etc)
precum
si
cunoasterea
limbii
Enleze
reprezinta
un atu.

Oferte de Serviciu Toata tara Societate Angajeaza Frezor Experienta Serie

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 22 Jan 2015
Societate
angajeaza
frezor
cu
experienta
pentru
serie
mica si
unicat
pentru a
lucra
pe
freza
verticala
cu
afisaj
de cote si
pozitionare
in baza
desenelor
tehnice
de
excutie
.
Cunostiinte
de
comanda
numerica
Siemens
/
Fanuc
reprezinta
un atu.
Cunostiinte
solide
desen
tehnic
,
tehnologie
,
prelucrari
prin
aschiere
, SDV
.Contact
: 0722518576;
angajariresurseumane
.ir@
gmail
.com

Oferte de Serviciu Toata tara Societate Angajeaza Sculeri Matriteri Inspectori

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 22 Jan 2015
Societate
angajeaza
sculeri
matriteri
,
inspectori
control
calitate
,
prelucratori
prin
aschiere
(
frezori
,
rectificatori
),
lacatusi
mecanici
,
sudori
cu
experienta
si
pregatire
in
domeniul
prelucrarilor
mecanice
. Tel: 0722518576; Email: angajariresurseumaneir@gmail.com

Oferte de Serviciu Bucuresti Firma Angajeaza Inginer Serviciu Tehnic

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Bucuresti
     Publicat in: 22 Jan 2015
FIRMA
-
ANGAJEAZA
INGINER
SERVICIU
TEHNIC
RESPONSABILITATI
-
PROIECTARE
,
OFERTARE
,
LANSARE
IN
EXECUTIE
TAMPLARIE
PVC,
ALUMINIU
SI
PERETI
CORTINA
CERINTE
-
STUDII
SUPERIOARE
TEHNICE
- FOARTE BUNE
CUNOSTINTE
AUTOCAD
BENEFICII
-
SALARIU
ATRACTIV
-
BONURI
DE MASA
RELATII
LA TELEFON 021 225 25 65 SAU 0722 333 224

Oferte de Serviciu Bucuresti Firma Angajeaza Agent Vanzari Responsabilitati

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Bucuresti
     Publicat in: 22 Jan 2015
FIRMA
-
ANGAJEAZA
AGENT
VANZARI
RESPONSABILITATI
: -
PREZENTARE
,
PROMOVARE
SI
VANZARE
TAMPLARIE
PCV SI
ALUMINIU
,
FERONERIE
, BOND PENTRU
PERETI
CORTINA
-
ADMINISTREAZA
SI
DEZVOLTA
PORTOFOLIU
DE
CLIENTI
CERINTE
-
MINIM
12
CLASE
-
CARNET
CONDUCERE
BENEFICII
-
SALARIU
ATRACTIV
- TELEFON SI
MASINA
DE
SERVICIU
-
TICHETE
DE MASA
RELATII
LA TELEFON : 021 225 25 65 SAU 0722 333 224

Oferte de Serviciu Toata tara Vedere Prevederile Guvernului Aprobarea

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 22 Jan 2015
Având în
vedere
prevederile
Hotărârii
Guvernului
nr. 286/2011 pentru
aprobarea
Regulamentului
-cadru
privind
stabilirea
principiilor
generale
de
ocupare
a unui post
vacant
sau
temporar
vacant
corespunz
ător funcţ
iilor
contractuale
şi a
criteriilor
de
promovare
în
grade
sau
trepte
profesionale
imediat
superioare
a
personalului
contractual
din
sectorul
bugetar
plătit din
fonduri
publice
, cu
modificarile
si
completarile
ulterioare
Spitalul
Clinic
de
Nefrologie
Dr.
Carol
Davila
organizeaz
ă în
zilele
de 18
februarie
2015 (
proba
scris
ă) şi 23
februarie
2015 (
interviul
), la
sediul
său din
Bucure
şti,
Calea
Grivitei
nr. 4,
Sector
1
concurs
pentru
ocuparea
postului
de sef
serviciu
Serviciul
Resurse
Umane
,
Normare
,
Organizare
si
Salarizare
.
Condi
ţii de
participare
: • are cetăţenia română şi cetăţenie a
altor
state
membre
ale
Uniunii
Europene
sau a
statelor
aparţinând Spaţ
iului
Economic
European
şi
domiciliul
în Româ
niadomiciliul
în România; •
cunoa
şte
limba
română,
scris
şi
vorbit
; • are vârsta
minim
ă
reglementat
ă de
prevederile
legale
; • are
capacitate
deplin
ă de
exerci
ţiu; • are o
stare
de sănătate
corespunz
ă
toare
postului
pentru care
candideaz
ă,
atestat
ă pe baza
adeverin
ţei
medicale
eliberate
de
medicul
de
familie
sau de unităţile
sanitare
abilitate
; • are
studii
economice
sau
superioare
absolvite
cu
diplom
ă de
licen
ţă sau
echivalent
ă; • nu a fost
condamnat
definitiv
pentru săvârşirea unei
infrac
ţiuni
contra
umanit
ăţii,
contra
statului
ori
contra
autorit
ăţii, de
serviciu
sau în legătură cu
serviciul
, care î
mpiedic
ă înfă
ptuirea
justi
ţiei, de fals ori a unor
fapte
de
corup
ţie sau a unei
infrac
ţiuni săvârşite cu
inten
ţie, care ar face-o
incompatibil
ă cu
exercitarea
funcţiei, cu
excep
ţia
situa
ţiei în care a
intervenit
reabilitarea
. • are
experien
ţă
profesional
ă în
domeniul
de
referin
ţă de
minim
6 ani si 6 luni;
Constituie
avantaj
: Cunoştinţe de
operare
PC, în
special
în ceea ce
priveste
aplica
ţii
dedicate
pentru
contabilitatea
institu
ţ
iilor
publice
;
Concursul
se
organizeaz
ă în două
etape
, după cum
urmeaz
ă: I. În data de 18
februarie
2015, ora 9,00 –
proba
scris
ă, care
const
ă într-o
lucrare
ce va conţine ră
spunsuri
la
subiectele
de
concurs
desprinse
din
bibliografia
prezentat
ă mai jos; II. În data de 23
februarie
2015 între
orele
9,00 – 13,00
interviul
, care va
putea
fi susţinut doar de acei
candida
ţi care au obţinut
minim
70 de
puncte
dintr
-un maxim de 100 de
puncte
la
proba
scris
ă.
Program
ările vor fi anunţate după
finalizarea
selec
ţiei după
proba
scris
ă.
Dosarele
pentru î
nscriere
în
vederea
particip
ării la
concurs
vor
putea
fi
depuse
în
perioada
26
ianuarie
2015 – 6
februarie
, de luni pana
vineri
intre
orele
9,00-15,00 la
Spitalul
Clinic
de
Nefrologie
Dr.
Carol
Davila
Serviciul
RUNOS
şi
trebuie
să conţină în mod
obligatoriu
urmă
toarele
documente
: a)
cerere
de î
nscriere
adresata
managerului
(se va
procura
de la
Serviciul
RUNOS
); b)
copia
actului
de
identitate
sau
orice
alt
document
care
atesta
identitatea
,
potrivit
legii
, dupa caz; c)
copiile
documentelor
care să
ateste
nivelul
studiilor
şi ale
altor
acte care
atest
ă
efectuarea
unor
specializari
precum
si
copiile
documentelor
care
atesta
indeplinirea
conditiilor
specifice
ale
postului
solicitate
de
institutie
; d)
carnetul
de muncă, sau, dupa caz,
adeverintele
care
atesta
vechimea
in
munca
si/sau in
specialitatea
studiilor
, in
copie
; e)
cazierul
judiciar
sau o
declara
ţie pe
propria
spundere
că nu are
antecedente
penale
care să-l facă
incompatibil
cu funcţia pentru care
candideaz
ă.
Candidatul
declarat
admis
la
selec
ţia
dosarelor
are
obliga
ţia de a
completa
dosarul
de
concurs
cu
originalul
cazierului
judiciar
, cel mai târziu până la data desfăşurării
primei
probe
a
concursului
; f)
adeverin
ţă
medical
ă care să
ateste
starea
de sănătate
corespunz
ă
toare
eliberat
ă cu cel mult 6 luni
anterior
derul
ării
concursului
de către
medicul
de
familie
sau de către unităţile
sanitare
abilitate
.
Adeverinta
trebuie
sa
contina
in clar,
numarul
, data,
numele
emitentului
si
calitatea
acestuia
, in
formatul
standard
stabilit
de
Ministerul
Sanatatii
. g)
curriculum
vitae
;
Actele
prevazute
la lit. b)-d) vor fi
prezentate
şi în
original
în
vederea
verific
ării
conformit
ăţii
copiilor
cu
acestea
.
Dosarele
care nu î
ndeplinesc
condi
ţiile de
participare
şi care nu conţin
documentele
solicitate
mai sus, vor fi
respinse
în
cadrul
selec
ţiei ce se va
organiza
de către
Comisia
de
concurs
în
termen
de maxim 3 zile lucră
toare
de la data
expir
ării
termenului
de
depunere
a
dosarelor
.
Calendarul
concursului
: -
perioada
de
depunere
a
dosarelor
: 26
ianuarie
2015 – 6
februarie
2015,
intre
orele
8,00-15,00. -
selectia
dosarelor
: 9
februarie
2015; -
depunere
contestatii
la
proba
de
selectie
a
dosarelor
: 10
februarie
2015 -
afisare
rezultate
finale
selectia
dosarelor
: 11
februarie
2015; -
sustinerea
probei
scrise
: 18
februarie
2015,
orele
9,00 -
afisare
rezultatelor
proba
scrisa
: 18
februarie
2015,
orele
14,00 -
depunere
contestatii
la
proba
scrisa
: 19
februarie
2015 -
afisare
rezultate
finale
proba
scrisa
: 20
februarie
2015 -
sustinerea
interviului
: 23
februarie
2015,
intre
orele
9,00- 13,00 -
afisarea
rezultatelor
interviu
: 23
februarie
2015 -
depunere
contestatii
la
interviu
: 24
februarie
2015 -
afisare
rezultate
finale
: 25
februarie
2015
Bibliografia
:. 1)
Legea
nr. 53/2003 -
Codul
Muncii
,
republicat
, cu
modificarile
si
completarile
ulterioare
,
Titlul
II -
Contractul
individual
de muncă: Î
ncheiere
,
executare
,
modificare
,
suspendare
, î
ncetare
; 2)
Legea
nr. 284/2010
privind
salarizarea
unitar
ă a
personalului
plătit din
fonduri
publice
,
modificat
ă şi
actualizat
ă; 3)
Legea
nr. 477/2004
privind
Codul
de
conduita
a
personalului
contractual
din
autorit
ăţile şi
institu
ţiile
publice
; 4)
Legea
nr. 95/2006
privind
reforma
in
domeniul
sanatatii
, cu
modificarile
si
completarile
ulterioare
,
Titlul
VII –
Spitalele
,
Titlul
XII,
Capitolul
I –
Exercitarea
profesiei
de
medic
, cu
modificarile
si
completarile
ulterioare
; 5)
Legea
nr. 273/2006
privind
finantele
publice
locale
, cu
modificarile
si
completarile
ulterioare
; 6)
Legea
nr 571/2003
privind
Codul
Fiscal
cu
modific
ările si
complet
ările
ulterioare
;
Titlul
III, art. 55 – 60:
Impozitul
pe
veniturile
din
salarii
; 7)
Legea
nr 571/2003
privind
Codul
Fiscal
cu
modific
ările si
complet
ările
ulterioare
; art. 296^18 – 296^19 :
Calculul
, reţ
inerea
şi
virarea
contribu
ţ
iilor
sociale
; 8)
Legea
nr 263/2010
privind
sistemul
unitar
de
pensii
publice
, cu
modific
ările si
complet
ările
ulterioare
; art. 31-40,
Calculul
şi
plata
contribu
ţiei de
asigur
ări
sociale
; 9)
Legea
nr.76/2002
privind
sistemul
asigurarilor
pentru
somaj
si
stimularea
ocuparii
fortei
de
munca
, cu
modificarile
si
completarile
ulterioare
; 10)
Legea
nr.319/2006 a
securit
ăţii şi sănătăţii în
munca
, cu
modific
ările si
complet
ările
ulterioare
; 11) O.U.G. nr 158/2005
privind
concediile
si
indemnizatiile
de
asigurari
sociale
de
sanatate
, cu
modific
ările si
complet
ările
ulterioare
; 12)
Ordonanta
de
urgenta
a
Guvernului
nr. 115/2004
privind
salarizarea
si alte
drepturi
ale
personalului
contractual
din
unitatile
sanitare
publice
din
sectorul
sanitar
, cu
modificarile
si
completarile
ulterioare
; 13)
Ordonanta
nr. 17/2008 pentru
modificarea
si
completarea
Ordonantei
de
urgenta
a
Guvernului
nr. 115/2004
privind
salarizarea
si alte
drepturi
ale
personalului
contractual
din
unitatile
sanitare
publice
din
sectorul
sanitar
, cu
modificarile
si
completarile
ulterioare
; 14) O.U.G. nr. 144/2008
privind
privind
exercitarea
profesiei
de
asistent
medical
generalist
, a
profesiei
de moaşă şi a
profesiei
de
asistent
medical
,
precum
şi
organizarea
şi funcţ
ionarea
Ordinului
Asisten
ţilor
Medicali
Generali
şti, Moaşelor şi
Asisten
ţilor
Medicali
din
Romania
, cu
modificarile
si
completarile
ulterioare
,
Capitolul
I; 15) H.G. nr. 250/1992,
republicat
ă,
privind
concediul
de
odihna
si alte
concedii
ale
salariatilor
din
administratia
publica
, din
regiile
autonome
cu
specific
deosebit
si din
unitatile
bugetare
; 16) H.G. nr. 286/2011 pentru
aprobarea
Regulamentului
-cadru
privind
stabilirea
principiilor
generale
de
ocupare
a unui post
vacant
sau
temporar
vacant
corespunz
ător funcţ
iilor
contractuale
şi a
criteriilor
de
promovare
în
grade
sau
trepte
profesionale
imediat
superioare
a
personalului
contractual
din
sectorul
bugetar
plătit din
fonduri
publice
, cu
modificarile
si
completarile
ulterioare
; 17)
Ordinul
Ministrului
Sanatatii
nr. 1470/2011 pentru
aprobarea
criteriilor
privind
angajarea
si
promovarea
in
functii
,
grade
si
trepte
profesionale
a
personalului
contractual
din
unitatile
sanitare
publice
din
sectorul
sanitar
; 18)
Ordinul
Ministrului
Sanatatii
nr. 1224/2010
privind
aprobarea
normativelor
de
personal
pentru
asisten
ţa
medical
ă
spitaliceasc
ă,
precum
şi pentru
modificarea
şi
completarea
Ordinului
ministrului
sănătăţii
publice
nr. 1.778/2006
privind
aprobarea
normativelor
de
personal
.
Informa
ţii
suplimentare
se pot obţine la
Serviciul
RUNOS
- telefon 021/318.91.84
interior
193.
Taguri anunt:
interviului, serviciu, finantele, cazierului, pensii, publice, contractual, respinse, urmeaz, profesionale, uniunii, ncetare, odihna, fonduri, institutie, operare, documentelor, copiile, autonome, grivitei, economic, obliga, standard, carol, finalizarea, antecedente, candidatul, sistemul, original, superioare, identitate, declarat, organizarea, contribu, reforma, depuse, sanitare, calitatea, legale, managerului, conformit, concediile, spitalul, altor, dintr, fiscal, asigurarilor, condamnat, spunsuri, ocuparii, candida, probe, potrivit, intre, salarizarea, cazierul, completa, selectia, specifice, concediul, completarile, cunoa, eliberate, somaj, precum, vechimea, numarul, februarie, plata, principiilor, sanatate, selectie, institu, const, declara, finale, adeverinta, putea, sociale, vineri, concursului, domiciliul, expir, concursul, salarizare, bugetar, -cadru, indeplinirea, interviu, statului, stare, stabilit, asisten, prevederile, codul, vedere, aplica, adeverin, selec, umanit, impozitul, republicat, termenului, actualizat, carnetul, vacant, ianuarie, afisarea, urgenta, situa, specific, inten, desprinse, modificat, promovarea, legea, asigurari, modific, ndeplinesc, generali, virarea, ptuirea, solicitate, originalul, modificarea, efectuarea, functii, dosarelor, licen, cerere, modificarile, runos, priveste, afisare, primei, adresata, trepte, penale, program, comisia, autorit, perioada, rezultatelor, dosarul, documente, ministerul, studiilor, publica, unitar, constituie, contestatii, contractul, conditiilor, membre, regulamentului, profesional, state, nivelul, generalist, interviul, justi, deplin, rezultate, reglementat, romania, statelor, concedii, ordonantei, obligatoriu, contabilitatea, asistent, domeniul, ateste, spitaliceasc, mpiedic, sediul, ocuparea, ministrului, securit, calea, puncte, etape, ionarea, termen, guvernului, normare, copia, personalului, salariatilor, titlul, actului, zilele, atesta, numele, interior, familie, abilitate, adeverintele, regiile, postului, absolvite, derul, grade, acestea, scrise, medical, specializari, privind, formatul, bibliografia, generale, exercitarea, vederea, judiciar, toare, munca, individual, corup, umane, specialitatea, asigur, copie, spitalele, salarii, executare, atest, scris, sector, excep, document, bugetare, infrac, angajarea, indemnizatiile, organizeaz, stabilirea, imediat, resurse, verific, sanitar, sanatatii, ulterioare, ncheiere, spundere, orice, anterior, trebuie, inerea, depunere, diplom, fapte, promovare, atestat, procura, europene, medicale, capacitate, completarea, muncii, criteriilor, locale, ordonanta, niadomiciliul, calculul, iilor, calendarul, fortei, admis, vorbit, medic, suspendare, davila, avantaj, minim, concurs, personal, organiza, limba, probei, scrisa, temporar, contina, vitae, capitolul, definitiv, curriculum, candideaz, european, serviciul, ocupare, actele, documentele, stimularea, echivalent, experien, medicul, unitatile, informa, medicali, proba, special, modificare, complet, clinic, referin, conduita, dedicate, veniturile, suplimentare, bucure, drepturi, contractuale, subiectele, aprobarea, acestuia, ordinul, propria, exerci, orele, intervenit, sectorul, particip, prezentat, starea, eliberat, iului, administratia, legii, sustinerea, emitentului, condi, contra, identitatea, corespunz, normativelor, nscriere, copiilor, studii, profesiei, organizare, cadrul, nefrologie, reabilitarea, incompatibil, lucrare, toarele, prezentate, economice, participare, deosebit, ordinului, dosarele

Oferte de Serviciu Toata tara Angajam Echipa Montaj Domeniul Ventilatie

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 22 Jan 2015
Angajam
sef
echipa
montaj
in
domeniul
ventilatie
.Se cere
calificare
si
experienta
in
domeniu
.0769244031

Oferte de Serviciu Bucuresti OPERATOR tipar digital, obligatoriu cunostinte de grafica si DTP

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Bucuresti
     Publicat in: 21 Jan 2015
OPERATOR
tipar
digital
,
obligatoriu
cunostinte
de
grafica
si DTP. CV la regataprint@yahoo.com

Oferte de Serviciu Toata tara Walter Tosto Companie Producatoare Vase

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 21 Jan 2015
WALTER
TOSTO
WTB Srl
companie
producatoare
de vase sub
presiune
,
parte
a
holding
-ului
WALTER
TOSTO
Spa
Italia
lider
la
nivel
mondial
in
productia
de
utilaj
greu cu
sediul
in
Bucuresti
sect.4 str. Sos.
Berceni
nr.104 (
platforma
IMGB)
angajeaza
strungari
cu
experienta
ca
operatori
masini
control
numeric
CNC. Pentru
candidatii
din
provincie
se
ofera
cazare
. CV
-urile
se
trimit
prin fax : 0314201060 sau mail : a
.divirgilio
@
waltertosto
.it sau
mihaela
.muntean
@
fecne
.ro

Oferte de Serviciu Toata tara Walter Tosto Companie Producatoare Vase

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 21 Jan 2015
WALTER
TOSTO
WTB Srl
companie
producatoare
de vase sub
presiune
,
parte
a
holding
-ului
WALTER
TOSTO
Spa
Italia
lider
la
nivel
mondial
in
productia
de
utilaj
greu cu
sediul
in
Bucuresti
sect.4 str. Sos.
Berceni
nr.104 (
platforma
IMGB)
angajeaza
strungari
cu
experienta
ca
operatori
masini
control
numeric
CNC. Pentru
candidatii
din
provincie
se
ofera
cazare
. CV
-urile
se
trimit
prin fax : 0314201060 sau mail : a
.divirgilio
@
waltertosto
.it sau
mihaela
.muntean
@
fecne
.ro

Oferte de Serviciu Toata tara Walter Tosto Companie Producatoare Vase

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 21 Jan 2015
WALTER
TOSTO
WTB Srl
companie
producatoare
de vase sub
presiune
,
parte
a
holding
-ului
WALTER
TOSTO
Spa
Italia
lider
la
nivel
mondial
in
productia
de
utilaj
greu cu
sediul
in
Bucuresti
sect.4 str. Sos.
Berceni
nr.104 (
platforma
IMGB)
angajeaza
strungari
cu
experienta
ca
operatori
masini
control
numeric
CNC. Pentru
candidatii
din
provincie
se
ofera
cazare
. CV
-urile
se
trimit
prin fax : 0314201060 sau mail : a
.divirgilio
@
waltertosto
.it sau
mihaela
.muntean
@
fecne
.ro

Oferte de Serviciu Toata tara Primaria Comunei Moldova Sulita Judetul

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 21 Jan 2015
Primaria
comunei
Moldova
-Sulita
,
judetul
Suceava
,
organizeaza
concurs
, la
sediul
primariei
, pentru
ocuparea
functiei
publice
vacante
de
Inspector
,
Clasa
I,
Gradul
asistent
, cu
atributii
de
contabil
.Proba
scrisa
va avea loc în data de 26
februarie
2014, iar
interviul
într-un
termen
de maxim 5 zile
lucratoare
de la
sustinerea
probei
scrise
.
Conditiile
de
participare
,
continutul
dosarului
de
concurs
si
bibliografia
sunt
afisate
la
sediul
institutiei
.
Dosarele
de
participare
la
concurs
se
depun
la
sediul
primariei
, în
termen
de 20 zile de la data
publicarii
anuntului
.
Relatii
suplimentare
la telefon 0230/572222, int.13.

Oferte de Serviciu Toata tara Angajam Confectionere Schimburi Zona Gara

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 21 Jan 2015
ANGAJAM
CONFECTIONERE
2SCHIMBURI
ZONA GARA NORD SAL
.ATRACTIV
,
TICHETE
MASA
TRANSP
.PLATIT
,
PRIME
TEL 0213171675

Oferte de Serviciu Toata tara Angajam Confectionere Schimburi Zona Gara

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 21 Jan 2015
ANGAJAM
CONFECTIONERE
2SCHIMBURI
ZONA GARA NORD SAL
.ATRACTIV
,
TICHETE
MASA
TRANSP
.PLATIT
,
PRIME
TEL 0213171675

Oferte de Serviciu Toata tara Curs Formare Programator Robot Sudura Walter

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 21 Jan 2015
CURS DE
FORMARE
PROGRAMATOR
ROBOT
DE
SUDURA
Walter
Tosto
SPA
selectioneaza
tineri
- de
preferinta
cu vârsta
cuprinsa
între 18 și 25 de ani - pentru a-i
initia
in
profesia
de
programator
robot
de
sudura
, prin
intermediul
unui curs de
formare
profesionala
.
Candidatul
ideal
: calm,
concentrat
si
tenace
in
rezolvarea
problemelor
, vioi si
flexibil
,
absolvent
de
liceu
informatic
(note
absolvire
9.50/10),
avand
cunostinte
de
programare
C / C ++, JAVA, VB, și
preferabil
.NET.
Cerin
țele
tehnice
sunt: cunoștințe de
AutoCAD
si
software
pentru
modelare
3D (
preferabil
CATIA
),
precum
și
capacitatea
de a
interpreta
desenele
mecanice
.
Completeaza
profilul
cunoa
ș
terea
limbii
engleze
cat și
orice
experien
ță
anterioar
ă în
domeniul
automatizarii
. CV
-urile
se pot
trimite
prin fax :+40-314201060 sau e -mail: job@
waltertosto
.it sau office@fecne.ro

Oferte de Serviciu Toata tara Curs Formare Programator Robot Sudura Walter

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 21 Jan 2015
CURS DE
FORMARE
PROGRAMATOR
ROBOT
DE
SUDURA
Walter
Tosto
SPA
selectioneaza
tineri
- de
preferinta
cu vârsta
cuprinsa
între 18 și 25 de ani - pentru a-i
initia
in
profesia
de
programator
robot
de
sudura
, prin
intermediul
unui curs de
formare
profesionala
.
Candidatul
ideal
: calm,
concentrat
si
tenace
in
rezolvarea
problemelor
, vioi si
flexibil
,
absolvent
de
liceu
informatic
(note
absolvire
9.50/10),
avand
cunostinte
de
programare
C / C ++, JAVA, VB, și
preferabil
.NET.
Cerin
țele
tehnice
sunt: cunoștințe de
AutoCAD
si
software
pentru
modelare
3D (
preferabil
CATIA
),
precum
și
capacitatea
de a
interpreta
desenele
mecanice
.
Completeaza
profilul
cunoa
ș
terea
limbii
engleze
cat și
orice
experien
ță
anterioar
ă în
domeniul
automatizarii
. CV
-urile
se pot
trimite
prin fax :+40-314201060 sau e -mail: job@
waltertosto
.it sau office@fecne.ro

Oferte de Serviciu Toata tara Curs Formare Programator Robot Sudura Walter

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 21 Jan 2015
CURS DE
FORMARE
PROGRAMATOR
ROBOT
DE
SUDURA
Walter
Tosto
SPA
selectioneaza
tineri
- de
preferinta
cu vârsta
cuprinsa
între 18 și 25 de ani - pentru a-i
initia
in
profesia
de
programator
robot
de
sudura
, prin
intermediul
unui curs de
formare
profesionala
.
Candidatul
ideal
: calm,
concentrat
si
tenace
in
rezolvarea
problemelor
, vioi si
flexibil
,
absolvent
de
liceu
informatic
(note
absolvire
9.50/10),
avand
cunostinte
de
programare
C / C ++, JAVA, VB, și
preferabil
.NET.
Cerin
țele
tehnice
sunt: cunoștințe de
AutoCAD
si
software
pentru
modelare
3D (
preferabil
CATIA
),
precum
și
capacitatea
de a
interpreta
desenele
mecanice
.
Completeaza
profilul
cunoa
ș
terea
limbii
engleze
cat și
orice
experien
ță
anterioar
ă în
domeniul
automatizarii
. CV
-urile
se pot
trimite
prin fax :+40-314201060 sau e -mail: job@
waltertosto
.it sau office@fecne.ro

Oferte de Serviciu Toata tara Curs Formare Programator Robot Sudura Walter

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 21 Jan 2015
CURS DE
FORMARE
PROGRAMATOR
ROBOT
DE
SUDURA
Walter
Tosto
SPA
selectioneaza
tineri
- de
preferinta
cu vârsta
cuprinsa
între 18 și 25 de ani - pentru a-i
initia
in
profesia
de
programator
robot
de
sudura
, prin
intermediul
unui curs de
formare
profesionala
.
Candidatul
ideal
: calm,
concentrat
si
tenace
in
rezolvarea
problemelor
, vioi si
flexibil
,
absolvent
de
liceu
informatic
(note
absolvire
9.50/10),
avand
cunostinte
de
programare
C / C ++, JAVA, VB, și
preferabil
.NET.
Cerin
țele
tehnice
sunt: cunoștințe de
AutoCAD
si
software
pentru
modelare
3D (
preferabil
CATIA
),
precum
și
capacitatea
de a
interpreta
desenele
mecanice
.
Completeaza
profilul
cunoa
ș
terea
limbii
engleze
cat și
orice
experien
ță
anterioar
ă în
domeniul
automatizarii
. CV
-urile
se pot
trimite
prin fax :+40-314201060 sau e -mail: job@
waltertosto
.it sau office@fecne.ro

Oferte de Serviciu Toata tara Angajam Productie Prefabricate Beton Motostivuitoris

Valabil in:
anunturi Oferte de Serviciu Toata tara
     Publicat in: 21 Jan 2015
Angajam
sef
productie
prefabricate
beton
si
motostivuitoris
in sos.
Clinceni
nr.70,
Bragadiru
,
Ilfov
. C.V. office@konkretline.ro ; 0371419627
.Interviu
zilnic
intre
orele
11-15.
Anunturi fonduri europene

Concursuri pentru bloggeri

Euro Mansarde

Posdru Prosanit

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Anunturi Oferte Serviciu in ziarul Libertatea

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea

Anunturi fonduri structurale, publicare raporturi fiscale anuale Ziarul Financiar

Ziare-Reviste.ro

Stiri

ziare

ziarul


Site-uri partenere:

Mediapress Mica Publicitate
Mare Publicitate Mediapress
Mica Publicitate Ziare
Anunturi Romania Libera
Mica Publicitate Romania Libera
Anunt Ziarul Romania Libera
Mare Publicitate Romania Libera
Romania Libera Anunturi
Anunturi Libertatea
Mica Publicitate Libertatea
Anunt Ziarul Libertatea
Anunturi Jurnalul National
Mica Publicitate Jurnalul National
Anunturi Evenimentul Zilei
Mica Publicitate Evenimentul Zilei
Anunturi Anuntul Telefonic
Mica Publicitate Anuntul Telefonic
Anunturi Adevarul
Mica Publicitate Adevarul
Anunturi Anuntul AZ
Anunturi in AZ
Anunturi Bursa
Anunturi Capital
Anunturi Click
Anunturi Curentul
Anunturi Curierul National
Anunturi Indexa
Anunturi ziar National
Anunturi Ring
Publicitate Ziare Locale
Anunturi Ziare Locale
Publicitate Ziare Locale
Ziare Mica Publicitate
Ziare Mare Publicitate
Citatii ziarul Adevarul
Citatii Romania Libera
Citatii Evenimentul Zilei
Licitatii Ziarul Adevarul
Anunturi adunari generale
Anunt Licitatii Ziare
Anunturi Citatii Ziare
Anunturi Online
Publicitate TV
Oferte Serviciu Romania Libera
Oferte Serviciu Evenimentul Zilei
Oferte Serviciu Libertatea
Mica Publicitate Brasov
Mica Publicitate Arad
Mica Publicitate Constanta
Mica Publicitate Cluj
Mica Publicitate Galati
Mica Publicitate Iasi
Mica Publicitate Sibiu
Mica Publicitate Timis
Publicare Anunt ziare
Cum public anunt in ziare
Anunturi in ziare
Publicitate in ziar
Anunturi Ziare Nationale
Anunturi Fonduri Europene
Anunturi in ziare
Firme de publicitate
Inmatriculari Masini
Materiale Publicitare
Birou Mediere Bucuresti
Blog anunturi in ziare
Oferte pentru locuri de munca
Anunturi in ziare nationale
Birou Mediere Bucuresti
Servicii de curatenie
Anunt Ziar National